Prawo antymonopolowe i ochrona konkurencji

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi w zakresie zagadnień związanych z prawem ochrony konkurencji i konsumentów (prawo antymonopolowe), nieuczciwych praktyk rynkowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji – w tym ostatnim zakresie m. in. w sprawach wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, wprowadzającego w błąd oznaczania towarów lub usług, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłaniania do rozwiązania lub niewykonania umowy, utrudniania dostępu do rynku a także nieuczciwej lub zakazanej reklamy. Świadczymy również pomoc prawną w przedmiocie analizy i oceny kontraktów lub ich części pod kątem występowania w ich treści niedozwolonych klauzul umownych. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych obejmujących zagadnienia ochrony konkurencji i konsumentów oraz mających za przedmiot czyny nieuczciwej konkurencji, w aspekcie odpowiedzialności cywilnoprawnej, jak i karnej. Oferujemy pomoc i doradztwo w negocjacjach w powyższym zakresie oraz zastępstwo w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.


« powrót